Advokat og tidligere justisminister Anders Anundsen i advokatfirma Lønnum

E-post: aa@adlo.no

Mobil:   965 11 515

Anders Anundsen
Advokat & partner

Anders er en samfunnsengasjert og pågående jurist, som ser kreative løsninger. Han tilbyr en sjelden kombinasjon av politisk og juridisk erfaring og innsikt. Han har hatt en rekke folkevalgte verv på alle tre forvaltningsnivå og har omfattende ledererfaring. Han ledet Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i fire år, før han ble justis- og beredskapsminister i regjeringen Solberg i 2013- årsskiftet 2016/17.

 

Nå jobber han med en rekke ulike saksfelt, med særlig vekt på avtalerett, selskapsrett, forvaltningsrett, plan- og bygningsrett og tvisteløsning. Han sitter også i flere styreverv for private selskaper.

 • Advokat og partner 2020 - Advokatfirmaet Lønnum DA 

 • Medlem av juryen for rettssikkehetsprisen

 • Medlem av Vinmonopolets bedriftsforsamling og kontrollutvalg

 • Adv fullmektig 2018-2019 - Advokatfirmaet Lønnum DA 

 • Medlem Valglovutvalget 2018-2020

 • Statsråd, justis- og beredskapsminister (2013- årsskiftet 2016/17)

 • Stortingsrepresentant (2005-2017)

 • Leder Kontroll- og konstitusjonskomiteen (2009-2013)

 • Medlem, styret for Link AS (2008-2013)

 • Nestleder i Stortingets «Særskilte 22.juli-komité» (2011-2012)

 • Medlem sentralstyret Fremskrittspartiet (2012-   )

 • Medlem Skatteklagenemda SØR (2007-2013

 • Medlem forstanderskapet, Larvikbanken (2003-2011)

 • Medlem formannskapet, Larvik kommune (2003-2007)

 • Lærer (vikar) (2001-2004)

 • Konsulent, advokat Dag W. Andressen (2000-2002)

 • Medlem fylkesskattenemnda, Vestfold (1999-2007)

 • En rekke verv i utvalg og komiteer for Larvik kommune 1999-2007

 • Vararepresentant til Stortinget (1997-2001)

 • Medlem fylkestinget, Vestfold (1995-2007)

 • En rekke verv i utvalg og komiteer for Vestfold Fylkeskommune 1995-2007

 • Politisk rådgiver, Fremskrittspartiets stortingsgruppe (1995-1997)

Språk som benyttes muntlig og skriftlig i juridisk arbeid: Norsk, engelsk