Anders Anundsen

E-post: aa@adlo.no

Mobil:   965 11 515

Advokat

Anders er en samfunnsengasjert og pågående jurist, som ser kreative løsninger. Han tilbyr en sjelden kombinasjon av politisk og juridisk erfaring og innsikt. Han har hatt en rekke folkevalgte verv på alle tre forvaltningsnivå og har omfattende ledererfaring. Han ledet Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i fire år, før han ble justis- og beredskapsminister i regjeringen Solberg i 2013.

Nå jobber han med det klientene betaler ham for, særlig innenfor avtalerett, forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, tvisteløsning og myndighetskontakt. Han sitter også i flere styreverv for private selskaper.

 • Adv fullmektig 2018-2019. Advokat 2020 - Advokatfirmaet Lønnum DA 

 • Statsråd, justis- og beredskapsminister (2013-2016)

 • Stortingsrepresentant (2005-2017)

 • Leder Kontroll- og konstitusjonskomiteen (2009-2013)

 • Medlem, styret for Link AS (2008-2013)

 • Nestleder i Stortingets «Særskilte 22.juli-komité» (2011-2012)

 • Medlem sentralstyret Fremskrittspartiet (2012-   )

 • Medlem Skatteklagenemda SØR (2007-2013)

 • Medlem fylkesskattenemnda, Vestfold (1999-2007)

 • Medlem forstanderskapet, Larvikbanken (2003-2011)

 • Medlem fylkestinget, Vestfold (1995-2007)

 • Medlem formannskapet, Larvik kommune (2003-2007)

 • Medlem Plan- og økonomikomiteen, Larvik (2003-2007)

 • Medlem Administrasjonsutvalget, Larvik (2003-2007)

 • Medlem Forum for Næringsutvikling (2003-2007)

 • Medlem Yrkesopplæringsnemnda, Vestfold (2003-2007)

 • Medlem Larvik kommunestyre (1999-2007), Gruppeleder (2003-2007)

 • Leder, Hovedutvalg for utdanning, Vestfold (2001-2003)

 • Nestleder, Hovedutvalg for utdanning (1999-2001)

 • Konsulent, advokat Dag W. Andressen (2000-2002)

 • Lærer (vikar) (2001-2004)

 • Vararepresentant til Stortinget (1997-2001)

 • Politisk rådgiver, Fremskrittspartiets stortingsgruppe (1995-1997)

Språk som benyttes muntlig og skriftlig i juridisk arbeid: Norsk, engelsk

Besøksadresse

Slemdalsveien 70 B, 0370 Oslo

Kontakt

Arve Lønnum

90118900 al@adlo.no

Ingeborg Sæveraas

92265839 is@adlo.no

Anders Anundsen

96511515 aa@adlo.no

Johan N. Hertzberg

45204368 jh@adlo.no