Artikler
Anders Anundsen domstoler, lang vedetid, advokatfirma lønnum

Artikkel om lang ventetid i domstolene med Anders Anundsen

Lang ventetid i domstolene

 "Det ligger et kjempepotensial for effektivisering i forslaget til ny straffeprosesslov, men forslaget ligger i en skuff ett eller annet sted, sier tidligere statsråd Anders Anundsen."

Faksimile advokatbladet.no

Skjermbilde 2019-09-09 kl. 22.58.04.png

Rett mann på én plass for mye

Jørgen Kosmo har vært så flink som riksrevisor at han ikke røpet systemets farligste sider. Det er på tide å endre loven for å justere rollen.

Faksimile NRK.no

Av Arve Lønnum

Plan og byggninslov i vann

Gjelder plan- og bygningsloven på sjøen?

Plan- og bygningsloven gjelder ut til en nautisk mil (1852 meter) utenfor grunnlinjene. Dette omtales gjerne som «kommunens sjøområde», jf. bla. havne- og farvannsloven § 9...

Av Martin Tvedt

Nytter det å klage til politikere over avslag? av Arve Lønnum

Nytter det å klage til politikere?

Etter at kommunen har gitt avslag på en søknad om byggetillatelse (oftest da avslag også på søknad om dispensasjon), er det mange av som søker råd. 

 

Det kan være vanskelig å vite når det nytter å klage, og når det lønner det seg?

Av Arve Lønnum

Nye ednringeri reguleringsplanen av Ingeborg Sæveraas

Endringer i reguleringsplanen

Det er i 2017 innført en rekke endringer i plan- og bygningsloven med sikte på å forenkle planprosessene. Ved endringslov 28. april 2017 nr. 20 er muligheten til å vedta endringer

Av Ingeborg Sæveraas

GDPR enkelt og greit av Anders Anundsen og Martin Tvedt

Hva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er ny forordning utformet av EU, og tatt inn som norsk lov. Den har til formål å  sikre enkeltpersoners kontroll over egne personopplysninger i hele Den europeiske union.

Av Anders Anundsen og Martin Tvedt

Besøksadresse

Slemdalsveien 70 B, 0370 Oslo

Kontakt

Arve Lønnum

90118900 al@adlo.no

Ingeborg Sæveraas

92265839 is@adlo.no

Anders Anundsen

96511515 aa@adlo.no

Johan N. Hertzberg

45204368 jh@adlo.no 

Ola Asbjørnsen

90235825 oa@adlo.no