Artikler

Kommuneplan til besvær

Plan og bygningsetatens praktisering av høydebestemmelsene i kommuneplanen i Oslo, som regulerer utnyttelsen av eiendommer.....

Se film!

Av Arve Lønnum

Politiske oppgaver og styring

Byutviklingsutvalget holdt den 14.04 en digital høring om byrådssak 239/20 som foreslår at byutviklingsutvalget ikke lenger skal behandle klager over avslag på dispensasjon fra plan.

Se presentasjon!

Av Arve Lønnum

Gebyrbortfall for reguleringsplan fra 1,2 millioner til null etter klage

Plan- og bygningsetaten i Oslo ila et behandlingsgebyr for en reguleringsplansak på kr 1 210 311,-. Plan- og bygningsetaten avslo søknaden om nedsettelse av gebyr i 2019.

Av Ingeborg Sæveraas

Er din gamle brygge lovlig oppført selv om du ikke finner papirer på godkjenning i kommunen?

Dette var tema i en sak vi førte i Oslo tingrett nylig. Saken ble ført på vegne av noen hytteeiere med hytte på en øy i Kragerø. Saken gjaldt to brygger som begge var tatt av isen.

Av Ingeborg Sæveraas

Hems i fritidsbolig

Svært mange fritidsboliger i Norge bygges, og er bygget, med hems. Hemseløsninger har vært en viktig del av norsk hyttetradisjon, først med enklere løsninger i form av «sovehems» til de mer moderne hemseløsningene som kan brukes til flere formål

Av Ingeborg Sæveraas

Bevaringsverdige vinduer i reguleringsplanen

I en bygård på Frogner i Oslo ble det i forbindelse med rehabilitering søkt om å skifte ut alle eksisterende vinduer med historisk korrekte kopier.

Av Ingeborg Sæveraas

Lang ventetid i domstolene

 "Det ligger et kjempepotensial for effektivisering i forslaget til ny straffeprosesslov, men forslaget ligger i en skuff ett eller annet sted, sier tidligere statsråd Anders Anundsen."

Faksimile advokatbladet.no

Rett mann på én plass for mye

Jørgen Kosmo har vært så flink som riksrevisor at han ikke røpet systemets farligste sider. Det er på tide å endre loven for å justere rollen.

Faksimile NRK.no

Av Arve Lønnum

Gjelder plan- og bygningsloven på sjøen?

Plan- og bygningsloven gjelder ut til en nautisk mil (1852 meter) utenfor grunnlinjene. Dette omtales gjerne som «kommunens sjøområde», jf. bla. havne- og farvannsloven § 9...

Av Martin Tvedt

Nytter det å klage til politikere?

Etter at kommunen har gitt avslag på en søknad om byggetillatelse (oftest da avslag også på søknad om dispensasjon), er det mange av som søker råd. 

 

Det kan være vanskelig å vite når det nytter å klage, og når det lønner det seg?

Av Arve Lønnum

Endringer i reguleringsplanen

Det er i 2017 innført en rekke endringer i plan- og bygningsloven med sikte på å forenkle planprosessene. Ved endringslov 28. april 2017 nr. 20 er muligheten til å vedta endringer

Av Ingeborg Sæveraas

Hva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er ny forordning utformet av EU, og tatt inn som norsk lov. Den har til formål å  sikre enkeltpersoners kontroll over egne personopplysninger i hele Den europeiske union.

Av Anders Anundsen og Martin Tvedt