top of page

Artikler

Skjermbilde 2024-06-14 kl. 23.32.09.png

Gulating lagmannsretts strandsonedom er hverken omstridt eller uriktig

Når staten i sin pressemelding om anken redegjør for at dommen skaper en uavklart og krevende situasjon for kommunene, er dette ikke riktig, mener advokater fra fire forskjellige firmaer.

 

etterlønn.JPG

Vil ha slutt på etterlønn til politikere: − Umulig å forsvare

I Riksrevisjonens rapport har Lønnum som eneste medlem stilt spørsmål om ordningen med etterlønn bør bestå etter avsløringene:

«Kollegiets medlem Lønnum anbefaler i tillegg at Stortinget gjør en fornyet vurdering av om det er hensiktsmessig at Stortinget.... 

Les mer i VG

Faksimile VG

Vindkraft fosen.JPG

Kan privatpersoner la vær å følge en rettsavgjørelse i en byggesak?

Ingeborg Sæveraas, partner i Advokatfirma Lønnum DA, forklarer hvordan saksgangen til en ulovlig oppføring kunne ha sett ut til Dagbladet. Sæveraas har lang erfaring fra byggesaker og fra Sivilombudet.

Les mer i Børsen, Dagbladet

Faksimile børsen

is DN.JPG

Eksansatte i Plan- og bygningsetaten forteller: Brukte omstridt metode for å fjerne saksbehandlingstid

Tidligere saksbehandlere forteller hvordan de jevnlig fikk nullstilt saksbehandlingstiden for å unngå registrering av lovbrudd i byggesaker. – Vi hverken jukser eller justerer på tidsbruken, svarer etaten.

Les mer i DN

Faksimile Dn.no

pbe til følge.JPG

PBE tar klage til følge – skal behandle søknader etter gamle regler

En omstridt formulering i PBEs varsel om byggestopp i småhusområdet i Oslo fører til at flere søknader nå skal behandles etter de gamle reglene. – Vi er veldig glade for å bli hørt. Varselet var klønete formulert, sier advokat Ingeborg Sæveraas.

Les mer på eiendomswatch.no

Faksimile eiendomswatch.no

pbe til følge.JPG

PBE tar klage til følge – skal behandle søknader etter gamle regler

En omstridt formulering i PBEs varsel om byggestopp i småhusområdet i Oslo fører til at flere søknader nå skal behandles etter de gamle reglene. – Vi er veldig glade for å bli hørt. Varselet var klønete formulert, sier advokat Ingeborg Sæveraas.

Les mer på eiendomswatch.no

Faksimile eiendomswatch.no

Skjermbilde 2022-01-04 kl. 21.19.21.png

Film ga medhold hos statsforvalteren

Plan- og bygningsetaten ga Bjerke Eiendom avslag på riving og bygging av et nytt bygg på Majorstuen. Da laget Bjerke eiendom film, og fikk medhold hos statsforvalteren.

Les mer på estatenyheter.no

Faksimile estatenyheter.no

Skjermbilde 2021-12-04 kl. 11.30.59.png

Oppgradering av vinduer i gamle bygårder

Kommunen nektet gårdeier å bytte vinduer til tross for at vinduene er godt tilpasset detarkitektoniske uttrykket i gården. Det foreligger som nevnt ingen utvidelser eller endringer av fasaden i forbindelse med vindusutskiftningene....

Les mer på estatenyheter.no

Faksimile estatenyheter.no

Skjermbilde 2021-10-27 kl. 23.00.40.png

Kommuneplan til besvær

"Arve Lønnum (FrP) mener bystyret i Oslo burde slå ned på det han kaller PBEs «illojale omkamper». – Men byutviklingsutvalgets flertall sover seg tilsynelatende gjennom det hele. Stille er de i alle fall, sier Lønnum til EiendomsWatch."

Faksimile Eiendomswatch.no

Skjermbilde 2021-04-15 kl. 23.31.01.png

Høydebestemmelser i kommuneplanen

Plan og bygningsetatens praktisering av høydebestemmelsene i kommuneplanen i Oslo, som regulerer utnyttelsen av eiendommer.....

Se film!

Av Arve Lønnum

Skjermbilde 2021-04-15 kl. 23.59.46.png

Politiske oppgaver og styring

Byutviklingsutvalget holdt den 14.04 en digital høring om byrådssak 239/20 som foreslår at byutviklingsutvalget ikke lenger skal behandle klager over avslag på dispensasjon fra plan.

Se presentasjon!

Av Arve Lønnum

Calculate Savings

Gebyrbortfall for reguleringsplan fra 1,2 millioner til null etter klage

Plan- og bygningsetaten i Oslo ila et behandlingsgebyr for en reguleringsplansak på kr 1 210 311,-. Plan- og bygningsetaten avslo søknaden om nedsettelse av gebyr i 2019.

Av Ingeborg Sæveraas

IMG_1547.HEIC

Er din gamle brygge lovlig oppført selv om du ikke finner papirer på godkjenning i kommunen?

Dette var tema i en sak vi førte i Oslo tingrett nylig. Saken ble ført på vegne av noen hytteeiere med hytte på en øy i Kragerø. Saken gjaldt to brygger som begge var tatt av isen.

Av Ingeborg Sæveraas

Wooden Cabin

Hems i fritidsbolig

Svært mange fritidsboliger i Norge bygges, og er bygget, med hems. Hemseløsninger har vært en viktig del av norsk hyttetradisjon, først med enklere løsninger i form av «sovehems» til de mer moderne hemseløsningene som kan brukes til flere formål

Av Ingeborg Sæveraas

image009.jpg

Bevaringsverdige vinduer i reguleringsplanen

I en bygård på Frogner i Oslo ble det i forbindelse med rehabilitering søkt om å skifte ut alle eksisterende vinduer med historisk korrekte kopier.

Av Ingeborg Sæveraas

Skjermbilde 2020-08-16 kl. 14.57.52.png

Lang ventetid i domstolene

 "Det ligger et kjempepotensial for effektivisering i forslaget til ny straffeprosesslov, men forslaget ligger i en skuff ett eller annet sted, sier tidligere statsråd Anders Anundsen."

Faksimile advokatbladet.no

Skjermbilde 2019-09-09 kl. 22.58.04.png

Rett mann på én plass for mye

Jørgen Kosmo har vært så flink som riksrevisor at han ikke røpet systemets farligste sider. Det er på tide å endre loven for å justere rollen.

Faksimile NRK.no

Av Arve Lønnum

Plan og byggninslov i vann

Gjelder plan- og bygningsloven på sjøen?

Plan- og bygningsloven gjelder ut til en nautisk mil (1852 meter) utenfor grunnlinjene. Dette omtales gjerne som «kommunens sjøområde», jf. bla. havne- og farvannsloven § 9...

Av Martin Tvedt

Nytter det å klage til politikere over avslag? av Arve Lønnum

Nytter det å klage til politikere?

Etter at kommunen har gitt avslag på en søknad om byggetillatelse (oftest da avslag også på søknad om dispensasjon), er det mange av som søker råd. 

 

Det kan være vanskelig å vite når det nytter å klage, og når det lønner det seg?

Av Arve Lønnum

Nye ednringeri reguleringsplanen av Ingeborg Sæveraas

Endringer i reguleringsplanen

Det er i 2017 innført en rekke endringer i plan- og bygningsloven med sikte på å forenkle planprosessene. Ved endringslov 28. april 2017 nr. 20 er muligheten til å vedta endringer

Av Ingeborg Sæveraas

GDPR enkelt og greit av Anders Anundsen og Martin Tvedt

Hva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er ny forordning utformet av EU, og tatt inn som norsk lov. Den har til formål å  sikre enkeltpersoners kontroll over egne personopplysninger i hele Den europeiske union.

Av Anders Anundsen og Martin Tvedt

bottom of page