top of page
Ingeborg Sæveraas. Advokat byggesak

E-post: is@adlo.no

Mobil:   922 65 839

Ingeborg Sæveraas
Advokat & partner

I de siste 4 år før hun i oktober 2015 kom til Advokatfirma Lønnum DA, arbeidet hun hos Sivilombudsmannen avdelingen som håndterte bygge- og reguleringssakene og andre sentrale forvaltningsrettslige emner. Det siste året var hun nestleder på avdelingen, og har i perioder fungert som kontorsjef.

Hun startet sitt yrkesliv som jurist med  4 år som spesialrådgiver i Plan- og bygningsetaten, og deretter 10 år som seniorrådgiver i Miljøverndepartementets planavdeling. I departementet besto oppgavene i all hovedsak i å skrive tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven,  ta stilling til arealkonflikter og delta i det som da var ny plan- og bygningslov. Dette er både juridisk og politisk stoff som involverer politisk ledelse. Hun hadde også ansvaret for departementets publikasjon «Planjuss».

  • Juridikum 1998

  • 1998-2002: Rådgiver, spesialrådgiver Plan- og bygningsetaten Oslo

  • 2002-2012: Seniorrådgiver Miljøverndepartementet, redaktør av «Planjuss». Redaktør av veilederen «Grad av utnytting»

  • 2012- 2015: Nestleder og seniorrådgiver Sivilombudsmannen, 4 avd.

  • Oktober 2015-2017: Advokatfullmektig Advokatfirma Lønnum DA,

  • September 2017- : Advokat og partner Advokatfirma Lønnum DA

 Språk som benyttes muntlig og skriftlig i juridisk arbeid: Norsk, engelsk

bottom of page