200122 - Portrett 1.jpeg

E-post: jh@adlo.no

Mobil:   452 04 368

Johan N. Hertzberg
Advokatfullmektig

Johan begynte hos oss rett etter han leverte masteroppgave i rettsvitenskap. Temaet han skrev om var innenfor offentlige anskaffelser, og hvilke unntak som gjelder fra anskaffelsesregelverket.

Før han begynte som advokatfullmektig  jobbet han med politikk, og har i tillegg hatt diverse praktikantopphold i studietiden.

 

Han er arbeidsom og kreativ, og liker å argumentere. Han jobber særlig med avtalerett, erstatningsrett og plan- og bygningsrett.

Under studiet tok han spesialfag innenfor teknologirett, arbeidsrett og forhandlinger.

  • Januar 2020: Advokatfullmektig i Advokatfirma Lønnum DA

  • Høsten 2019: Master i rettsvitenskap

  • 2019-2023: Oslo bystyre, varamedlem av Finansutvalget

  • Mars-april 2019: praktikant hos Finans Norge

  • 2018-2019: Ansatt i FrPs hovedorganisasjon

  • Juni 2016: London School of Economy, kurset «Organisational Behaviour»

  • Juni - juli 2015: London School of Economy, statsrettslig kurs om EU

  • Juni – desember 2013: Deltaker i Fredskorpset / Norec, prosjekt Sahanor

    Språk som benyttes muntlig og skriftlig i juridisk arbeid: norsk og engelsk.