top of page

Advokatfirma Lønnum da

plan- og bygningsrett - Avtaler - eiendom - Arv – mm.

Når næringsliv og borgere står overfor en statlig eller kommunal motpart, føles det for mange som å stå med luen i hånden. Da trenger du noen på din side med kreativitet og en helt spesiell erfaring. 

Begrep som «unik» brukes for ofte til faktisk alltid å omtale noe unikt, men personsammensetningen vår er noe du ikke finner så lett andre steder.

Politikk og juss henger tett sammen. Jussen er gjennomføring av politikk. Å ha god innsikt i politiske prosesser, forvaltningskontroll, forvaltningens tankesett kombinert med juridisk fagkunnskap er en viktig forutsetning for mye av det vi kan hjelpe med.

Vi brukes særlig mye på offentlig rett, mest plan- og bygningsrett. En advokat i byggesaker eller reguleringssaker bør forstå mye mer enn juss. Her er erfaringene fra å ha sittet i beslutningstakerens sted og fra mange andre saker veldig nyttige.

 

Vi kan bistå med adskillig mer enn størrelsen skulle tyde på. Spør du om noe vi ikke kan, sier vi fra, og finner noen som kan.

Vi har ingen administrasjon, ingen sekretærer og bruker nesten all vår tid på kundene og på faglig aktivitet. Men vi slutter aldri å være samfunnsengasjert. For oss er det genialt å få arbeide med oppdrag som er bra for samfunnet.

Slik liker vi å løse utfordringer

Vi liker å illustrere våre poenger, og har god erfaring med å bruke film. Her er et eksempel fra Hammerstads gate 10, der Bjerke eiendom fikk avslag på å rive et gammelt bygg, for å bygge et nytt moderne bygg med tilsvarende høyder.  

bottom of page