top of page

Innlegg til byutviklingsutvalget i Oslo 14 april 2021 om politisk styring og tilsyn

Byutviklingsutvalget holdt den 14.04 en digital høring om byrådssak 239/20 som foreslår at byutviklingsutvalget ikke lenger skal behandle klager over avslag på dispensasjon fra plan. Byrådet vil for å korte ned saksbehandlingstiden, droppe både sin egen og utvalgets behandling av klager over avslagpå søknad om dispensasjon. Fra før er klager på gitt dispensasjon delegert.

 

Bærum og Bergen kommuner holdt innlegg med sine anbefalinger. Ingen av dem ønsket å delegere myndighet på denne måten. 3 advokater  var også invitert til høringen, Liv Zimmermann i Hjort, Tarjei Pedersen i Kluge og Arve Lønnum i vårt firma. Disse tre advokatene ble enige om en felles presentasjon som tar opp behovet for politisk styring, engasjement, tilsyn og kontroll. Den finner du her:

Trykk for å laste ned presentasjonen
Skjermbilde 2021-04-15 kl. 23.59.46.png
bottom of page