top of page
Priser for våre tjenester

Våre kunder er i hovedsak næringsdrivende, og de betaler for vårt arbeid med utgangspunkt i medgått tid, men også andre momenter kan tas i betraktning iht de advokatetiske regler. PT er timeprisen for partnere kr 3.700,- + mva.  Prisene reguleres normalt ved hvert årsskifte. For ansatte advokater og advokatfullmektiger ellers vil timeprisen være lavere.

 

Timeprisen inkluderer både arbeid, lokaler, normale møterom, normale rekvisita og porto som medgir til vanlige brev og e-mail. De inkluderer ikke eksterne utgifter som f.eks rettsgebyrer, leie av møterom eksternt, reiser og opphold utenbys (utenfor Oslo) eller tjenester som kjøpes inn fra andre.

 

Vi synes momseffekten overfor forbrukere er urimelig. Med moms vil timeprisen være kr 4.625,-. Det hender vi senker prisen noe i spesielle saker der privatpersoner er kunder, slik at mva-effekten dempes. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

I helt spesielle tilfeller der vi mener en markant form for urett er begått overfor private eller næringsdrivende, kan vi gjøre helt spesielle avtaler om bistand på no cure no pay basis. Det betyr i så fall at vi ikke tar betalt for vårt arbeid, men alle andre utgifter må dekkes av kunden som normalt. No cure no pay er et sjeldent unntak vi gjør, og det må avtales konkret i hvert enkelt tilfelle og vil gå frem av oppdragsbekreftelsen.

 

Pris på produkt

Vårt arbeid er i hovedsak så spesialisert fra sak til sak at vi ikke klarer å finne en normal pris på ett enkelt produkt. I spesielle tilfeller vil vi kunne forhåndsavtale en pris på et antatt produkt eller en antatt mengde tjenester. 

 

Det vil også være mulig å avtale en fast pris per måned på typer tjenester innenfor et antatt omfang. Ved smart utnyttelse av slik avtale vil den faktiske timeprisen kunne bli lavere enn ved vanlig fakturering. En slik avtale passer best for bedrifter som har jevnlig behov for juridisk konsultasjon, og/eller der ledelsen uten konsekvens for hvert enkelt budsjettansvarlig ønsker å oppfordre sine prosjektledere til heller å spørre advokaten én gang for mye enn én gang for lite.

bottom of page