top of page
Et annerledes advokatfirma

Advokatfirma Lønnum DA ble stiftet i 2015 av advokat Arve Lønnum. Før dette var han 20 år i Advokatfirma Ræder, de siste 14 årene som partner.

Advokatfirmaet Lønnum DA arbeider med privat- og forvaltningsjuridiske emner, også det mange kaller "forretningsjuss", som kan være så mangt. Noen av våre kunder ser oss som spesialisert innen plan- og bygningsrett, og eiendomsutvikling. Vi arbeider imidlertid med saker på de fleste rettsområder. Vi arbeider tett med våre kunder gjennom hele saken, og bruker alt vi har av erfaring, virkemidler og veier til mål.

I vårt team har vi personer med omfattende erfaring fra både forvaltning og politikk. Vi er også opptatt av nært samarbeid med andre fagmiljøer enn de juridiske, og bruk av fageksperter på viktige områder er nødvendig for å få gjennomslag for våre klienters interesse. Vi har gode samarbeidsrelasjoner med blant annet arkitekter, ingeniører og andre profesjoner.

Selv om vi er små, tenker vi stort. Der de store advokatfirmaene begrenser seg til å bruke «in house»-ekspertise, ber vi gjerne om en supplement fra noen av de mange juridiske ekspertene vi vet om i ulike firmaer. Det kan når være en «second opinion», eller ekstra kapasitet eller spesialistuttalelser. På den måten kan vi holde stor kapasitet, bredde og beredskap uten en stor bemanning. Våre kunder får fordelen både av vårt teams samlede kompetanse, og tilgang til juridiske eksperter i og utenfor advokatbransjen.

Tidligere justisminister Anders Anundsen begynte hos oss 2 januar 2018 og sluttet 31.01 2023 for å bli direktør i NAV Vestfold og Telemark. Vi var på egne vegne triste over avslutningen, men glade på Anders´ vegne, for han trives på toppen av en pyramide i staten, og nær hjemmet sitt. Vi søker nå hans etterfølger.

Advokatfirma Lønnum DA. Advokat på eiendom, kontrakter og byggesaker
bottom of page