Våre ansatte

Advokat og Anders Anundsen

Anders Anundsen

Mobil: 96511515

E-post: aa@adlo.no

200122 - Portrett 1.jpeg

Johan N. Hertzberg

Mobil: 45204368

E-post: jh@adlo.no

IMG_0309.jpeg

Ola Asbjørnsen

Mobil: 90235825

E-post: oa@adlo.no

Advokat Ingeborg Sæveraas

Ingeborg Sæveraas

Mobil: 92265839

E-post: is@adlo.no

Advokat Arve Lønnum

Arve Lønnum

Mobil: 90118900

E-post: al@adlo.no

​I vårt team har vi Arve, som har vært advokat i over 20 år, kommunalråd, var nestleder i Riksrevisjonen 2010-2013 og har møtt på Stortinget. Han har hatt en rekke verv i Oslo kommune og kjenner Plan- og bygningsretten bedre enn de fleste advokater. I tillegg har den sterke tilknytningen til ulike verv i Oslo gjort ham til ekspert på de særlige utfordringene hovedstaden byr på i plan- og byggesakssammenheng. Han finner løsninger der andre gir opp.

 

Vi har Anders som har vært Justis- og beredskapsminister i Erna Solbergs regjering lenger enn alle sine etterfølgere fra samme parti til sammen. Han var leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité (2009-2013), og var den første som fikk kalt en sittende statsminister inn på komiteens teppe. Kontroll- og konstitusjonskomiteen gikk fra å være en usynlig komité på Stortinget, til å bli den mest omtalte ordinære stortingskomiteen under hans lederskap. Hans engasjement er ikke blitt mindre, men nå er det rettet mot å finne juridiske og praktiske løsninger for enkeltmennesket og næringsliv direkte.
 

Vi har Ingeborg som har omfattende erfaring fra offentlig forvaltningsarbeid. Hun har arbeidet i Miljøverndepartementet i 10 år, og bidratt i regelutviklingen på områder som fortsatt er viktige på miljø, plan og bygningssiden. Hun har også arbeidet i fire år sammen med Sivilombudsmannen, og stått på for å sikre borgerne mot overgrep fra det offentlige. Hun er systematisk og kreativ. Det er ikke et problem som kan stå mot hennes pågangsmot. 

Vi har Johan Hertzberg som på tross av sin unge alder, har lang erfaring fra organisasjonslivet. Han har flere sentrale tillitsverv bak seg i nasjonale organisasjoner og har stor arbeidskapasitet.

 

Vi har Ola Asbjørnsen som har flere år bak seg som saksbehandler i plan.- og bygningsavdelingen i det som nå er Færder kommune. Erfaringen kommer særlig godt med i saker som omhandler strandsoneproblematikk og dispensasjonssaker. Han har et sterkt engasjement på vegne av klientene og vet hvordan saksbehandlere flest tenker.