top of page
Advokat Arve Lønnum i Advokatfirma Lønnum
Arve Lønnum
Advokat & partner

Han arbeidet før juridikum i 1995 noen år med politikk på hel- og deltid og har 20 års bakgrunn i Oslo bystyre og ytterligere 8 år som leder og medlem av kommunens alkoholkontrollutvalg, medlem av Havnestyret og medlem av kommunens kontrollutvalg. I bystyret var han 3 år kommunalråd og var i det meste av tiden medlem og varamedlem av byutviklingskomiteen. I årene som medlem var han fraksjonsleder. Han har vært møtende Stortingsrepresentant og har etter de seneste to Stortingsvalg også vært valgt til medlem av Riksrevisjonens kollegium (styre).

 

Arve Lønnum tok under jusstudiet spesialfag innen bygnings- og ekspropriasjonsrett.

E-post: al@adlo.no

Mobil:  901 18 900

  • Juridikum januar 1995, spesialfag innen bygnings- og ekspropriasjonsrett.

  • Advokat 1997

  • Partner Advokatfirma Ræder DA 2001

  • Stiftet Advokatfirma Lønnum 2015

  • 1983-2007:  20 års bakgrunn i Oslo kommune: Bystyret som varamedlem, medlem, gruppeleder, kommunalråd, medlem Havnestyret, kommunalt kontrollutvalg, leder av kommunens alkoholkontrollutvalg

  • 2. varamedlem Oslo bystyre valgperioden 2023-2027

  • 10 år medlem/fraksjonsleder i byutviklingskomiteen

  • 1993-1997 1. vararepresentant og tidvis møtende Stortingsrepresentant

  • 2010-2013, 2014-2017, 2018-2021 og 2022-2025: Valgt av Stortinget som medlem av Riksrevisjonens kollegium (styre).

  • 2001- : Deutsch-Nordische Juristenvereinigung

 

Språk som benyttes muntlig og skriftlig i juridisk arbeid: Norsk, engelsk, tysk

bottom of page