top of page

E-post: al@adlo.no

Mobil:  901 18 900

Arve Lønnum
Advokat

Han arbeidet før juridikum i 1995 noen år med politikk på hel- og deltid og har 20 års bakgrunn i Oslo bystyre og ytterligere 8 år som leder og medlem av kommunens alkoholkontrollutvalg, medlem av Havnestyret og medlem av kommunens kontrollutvalg. I bystyret var han 3 år kommunalråd og var i det meste av tiden medlem og varamedlem av byutviklingskomiteen. I årene som medlem var han fraksjonsleder. Han har vært møtende Stortingsrepresentant og har etter de seneste to Stortingsvalg også vært valgt til medlem av Riksrevisjonens kollegium (styre).

 

Arve Lønnum tok under jusstudiet spesialfag innen bygnings- og ekspropriasjonsrett.

 • Juridikum januar 1995, spesialfag innen bygnings- og ekspropriasjonsrett.

 • Advokat 1997

 • Partner Advokatfirma Ræder DA 2001

 • Stiftet Advokatfirma Lønnum 2015

 • 1983-2007:  20 års bakgrunn i Oslo kommune: Bystyret som varamedlem, medlem, gruppeleder, kommunalråd, medlem Havnestyret, kommunalt kontrollutvalg, leder av kommunens alkoholkontrollutvalg

 • 10 år medlem/fraksjonsleder i byutviklingskomiteen

 • 1993-1997 1. vararepresentant og tidvis møtende Stortingsrepresentant

 • 2010-2013, 2014-2017 og 2018-2021: Valgt av Stortinget som medlem av Riksrevisjonens kollegium (styre).

 • 2001- : Medlem tysk-norsk juristforening

 

Språk som benyttes muntlig og skriftlig i juridisk arbeid: Norsk, engelsk, tysk

E-post: is@adlo.no

Mobil:   922 65 839

Ingeborg Sæveraas
Advokat

I de siste 4 år før hun i oktober 2015 kom til Advokatfirma Lønnum DA, arbeidet hun hos Sivilombudsmannen avdelingen som håndterte bygge- og reguleringssakene og andre sentrale forvaltningsrettslige emner. Det siste året var hun nestleder på avdelingen, og har i perioder fungert som kontorsjef.

Hun startet sitt yrkesliv som jurist med  4 år som spesialrådgiver i Plan- og bygningsetaten, og deretter 10 år som seniorrådgiver i Miljøverndepartementets planavdeling. I departementet besto oppgavene i all hovedsak i å skrive tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven,  ta stilling til arealkonflikter og delta i det som da var ny plan- og bygningslov. Dette er både juridisk og politisk stoff som involverer politisk ledelse. Hun hadde også ansvaret for departementets publikasjon «Planjuss».

 • Juridikum 1998

 • 1998-2002: Rådgiver, spesialrådgiver Plan- og bygningsetaten Oslo

 • 2002-2012: Seniorrådgiver Miljøverndepartementet, redaktør av «Planjuss». Redaktør av veilederen «Grad av utnytting»

 • 2012- 2015: Nestleder og seniorrådgiver Sivilombudsmannen, 4 avd.

 • Oktober 2015-2017: Advokatfullmektig Advokatfirma Lønnum DA,

 • September 2017- : Advokat og partner Advokatfirma Lønnum DA

 Språk som benyttes muntlig og skriftlig i juridisk arbeid: Norsk, engelsk

Martin Tvedt
Advokatfullmektig

Martins Tvedts appetitt på juridiske nøtter er stor. Under studietiden arbeidet han ett år ved Jussformidlingen, som tilbyr gratis rettshjelp til privatpersoner. Han skrev masteroppgave om forsvarlig egenkapital i aksjeselskaper.

Martin har bakgrunn fra forvaltningen; Mattilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet og begynte hos oss i september 2016. Våre kunder har i den tiden bestemt at han skal arbeide mest med arbeidsrett, forvaltningsrett, plan- og bygningsrett og avtaler.

 • Master i rettsvitenskap juni 2012, masteroppgave «Forsvarlig egenkapital i aksjeselskaper – Aksjelovens § 3-4 og § 3-5».

 • 2015 – 2016: Rådgiver Utdanningsdirektoratet

 • 2013 – 2015: Førstekonsulent Justis- og beredskapsdepartementet

 • 2012 – 2013: Førstekonsulent Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

 •  2009 – 2010: Saksbehandler Jussformidlingen

 • 2016-: Styremedlem Sageneterrassen borettslag

 • 2010 – 2011: Skuespiller Jussrevyen, Det Juridiske Fakultet i Bergen

​Språk som benyttes muntlig og skriftlig i juridisk arbeid: Norsk og engelsk.

E-post: mt@adlo.no

Mobil:   932 13 835

bottom of page