Martin Tvedt

E-post: mt@adlo.no

Mobil:   932 13 835

Advokat

Martins Tvedts appetitt på juridiske nøtter er stor. Under studietiden arbeidet han ett år ved Jussformidlingen, som tilbyr gratis rettshjelp til privatpersoner. Han skrev masteroppgave om forsvarlig egenkapital i aksjeselskaper.

Martin har bakgrunn fra forvaltningen; Mattilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet og begynte hos oss i september 2016. Våre kunder har i den tiden bestemt at han skal arbeide mest med arbeidsrett, forvaltningsrett, plan- og bygningsrett og avtaler.

  • Master i rettsvitenskap juni 2012, masteroppgave «Forsvarlig egenkapital i aksjeselskaper – Aksjelovens § 3-4 og § 3-5».

  • 2015 – 2016: Rådgiver Utdanningsdirektoratet

  • 2013 – 2015: Førstekonsulent Justis- og beredskapsdepartementet

  • 2012 – 2013: Førstekonsulent Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

  •  2009 – 2010: Saksbehandler Jussformidlingen

  • 2016-: Styremedlem Sageneterrassen borettslag

  • 2010 – 2011: Skuespiller Jussrevyen, Det Juridiske Fakultet i Bergen

​Språk som benyttes muntlig og skriftlig i juridisk arbeid: Norsk og engelsk.

Besøksadresse

Slemdalsveien 70 B, 0370 Oslo

Kontakt

Arve Lønnum

90118900 al@adlo.no

Ingeborg Sæveraas

92265839 is@adlo.no

Anders Anundsen

96511515 aa@adlo.no

Johan N. Hertzberg

45204368 jh@adlo.no 

Ola Asbjørnsen

90235825 oa@adlo.no