top of page
Martin Tvedt
Advokat Martin Tvedt i Advokatfirma Lønnum

E-post: mt@adlo.no

Mobil:   932 13 835

Advokat

Martins Tvedts appetitt på juridiske nøtter er stor. Under studietiden arbeidet han ett år ved Jussformidlingen, som tilbyr gratis rettshjelp til privatpersoner. Han skrev masteroppgave om forsvarlig egenkapital i aksjeselskaper.

Martin har bakgrunn fra forvaltningen; Mattilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet og begynte hos oss i september 2016. Våre kunder har i den tiden bestemt at han skal arbeide mest med arbeidsrett, forvaltningsrett, plan- og bygningsrett og avtaler.

  • Master i rettsvitenskap juni 2012, masteroppgave «Forsvarlig egenkapital i aksjeselskaper – Aksjelovens § 3-4 og § 3-5».

  • 2015 – 2016: Rådgiver Utdanningsdirektoratet

  • 2013 – 2015: Førstekonsulent Justis- og beredskapsdepartementet

  • 2012 – 2013: Førstekonsulent Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

  •  2009 – 2010: Saksbehandler Jussformidlingen

  • 2016-: Styremedlem Sageneterrassen borettslag

  • 2010 – 2011: Skuespiller Jussrevyen, Det Juridiske Fakultet i Bergen

​Språk som benyttes muntlig og skriftlig i juridisk arbeid: Norsk og engelsk.

bottom of page